Tin tức

Hàng báo cháy Hochiki mới về ngày 4-10-2013 có đèn báo vị trí TL-13D