Tin tức

Thông báo nhận chứng chỉ đào tạo FireNet

Công ty TNHH Thương Mại Bình An xin trân trọng thông báo:

Khóa học đào tạo về hệ thống báo cháy địa chỉ FireNet tổ chức ngày 08-09/10/2012 đã có chứng chỉ tốt ngiệp, các học viên tham gia khóa học xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận chứng chỉ.
Liên hệ:
Công ty TNHH Thương Mại Bình An
Đt: 04 3716 3608